Advokater i Danmark


Et advokathus kan have forskellige praksisområder og specialiseringer afhængigt af deres størrelse, kundebehov og geografiske placering. Nogle af de mest almindelige emner, som et advokathus typisk vil beskæftige sig med, omfatter:

  1. Erhvervsret og selskabsret – herunder oprettelse af virksomheder, selskabsaftaler, virksomhedsfusioner og -opkøb, aktionærrettigheder og governance.
  2. Arveret og familieret – inklusiv skilsmisse, forældremyndighed, bodeling og testamenter.
  3. Fast ejendomsret – herunder ejendomstransaktioner, ejendomssalg og køb, lejeaftaler og tvister om fast ejendom.
  4. Kontraktret – herunder udarbejdelse og fortolkning af kontrakter, kontraktforhandlinger og kontraktbrud.
  5. Skatteret – inklusiv individuel og virksomhedsskat, skattetvister og skatteplanlægning.
  6. Intellektuel ejendomsret (IP) – inklusiv patenter, varemærker, ophavsret og handelshemmeligheder.
  7. Forsikringsret – inklusiv forsikringskrav, ansvarsforsikring og forsikringstvister.
  8. Retssager og tvister – herunder civile retssager, tvisteløsning og voldgiftssager.

Disse er nogle af de mest almindelige praksisområder, men det er vigtigt at huske på, at advokathuse kan have forskellige specialiseringer, afhængigt af kundebehov og geografisk placering.